powered_by.png, 1 kB

Home
Metodika nastave biologije - ISPITNA PITANJA PDF Print E-mail
Written by Veselin D. Draganic   
Wednesday, 15 October 2008

Drage kolege,

evo ispitnih pitanja.

Ispitna pitanja

 

 1. Kako se definiše metodika nastave biologije i šta je predmet njenog proučavanja?
 2. Kakav poližaj ima metodika nastave biologije u sistemu nauka?
 3. Šta čini strukturu metodike nastave biologije?
 4. Koij su zadaci metodike nastave biologije?
 5. Kakav je odnos između biologije kao nauke i nastavnog predmeta?
 6. Kako je tekao proces razvoja nastave biologije?
 7. U čemu se ogleda međusobna povezanost biologije i drugih nastavnih predmeta?
 8. Kako teku saznajni procesi kod učenika u nastavi biologije?
 9. Kako se mogu definisati obrazovanje, znanje i sposobnosti u nastavi biologije?
 10. Koji su osnovni ciljevi i zadaci nastave biologije?
 11. Koji sve oblici vaspitanja mogu da se ostvaruju u nastavi biologije?
 12. Koji su osnovni nivoi vaspitno-obrazovnih ciljeva i zadataka u nastavi biologije?
 13. Koji su opšti nastavni principi i kako je izvršena njihova klasifikacija?
 14. Šta su metodički nastavni principi u nastavi biologije i koja je njihova uloga?
 15. Kako su klasifikovani metodički nastavni principi u nastavi biologije?
 16. Koji su osnovni pravci shvatanja nastavnih sadržaja u nastavi biologije?
 17. Koji su osnovni principi za raspored bioloških nastavnih sadržaja?
 18. Šta su izvori, strukturalne komponente i osnovni kriterijumi za odabir savremenih nastavnih sadržaja?
 19. Šta je nastavni plan i program(nastave biologije) i koje su njegova osnovne komponente?
 20. Ko su subjekti i objekti nastave biologije?
 21. Kakva se korelacije mogu ostvariti među subjektima nastave biologije ikoja je njihova funkcija?
 22. Koji su osnovni kriterijumi za klasifikaciju nastave biologije?
 23. Kako se klasifikuje nastava biologije prema institucijama izvođenja i nučnoj oblasti?
 24. Како se klasifikuje nastava biologije prema funkciji i koje su osnovne osobenosti tih kategorija?
 25. Kako se klasifikuje nastava biologije prema obliuk komunikacije i koje su osnovne osobenosti tih kategorija?
 26. Kako se klasifikuje nastava biologije prema objektima izvođenja nastave i upotrebi didaktičkih medija?
 27. Kako se klasifikuje nastava biologije prema kriterijumu didaktičkog modelovanja i koje su osnovne osobenosti tih kategorija?
 28. Kako se klasifikuje nastava biologije prema obliku sociološke formacije?
 29. Šta je biološka nastavna ekskurzija i čime se karakteriše?
 30. Šta su nastavne metode ( sistem, funkcija, korelacija)?
 31. Koje su osnovne karakteristike primene metode usmenog izlaganja u nastavi biologije?
 32. Kako se primenjuje metda razgovora u nastavi biologije?
 33. Objasniti osnovne karakteristike metode demonstracije u nastavi biologije.
 34. Kako se primanjuje metoda praktičnih i laboratorijskih radova u nastavi biologije?
 35. Koje su osnovne osobenosti primene metode ilustrativnih radova u nastavi biologije?
 36. Navedite osnovne karakteristike primene metoda pisanja, čitanja i rada na tekstu u nastavi biologije.
 37. Kako se dafinišu nastavni objekti i kako je izvršena njihova klasifikacija u nastavi biologije?
 38. Koje su osnovne karakteristike kabineta za biologiju?
 39. Šta je školski park?
 40. Koje su osnovne karakteristike staklene bašte i ogledno-emonstracionog školskog vrta?
 41. Šta je zoološki kutak i kako se on može primeniti u nastavi biologije?
 42. Šta je sunčana učionica i kako se ona primenjuje u nastavi biologije?
 43. Šta pripada objektima školske ekonomije i koja je njihova namena?
 44. Čemu služe cvećarnici i alpinijumi?
 45. Šta su nastavni objekti u slobodnoj prirodi i koja je njihova namena?
 46. Kako se ostvaruje metodičko prilagođavanje nastavnih objekata u nastavi biologije?
 47. Kako se definiše posredna, a kako neposredna primena objekata u nastavi biologije?
 48. Šta je podefiniciji (užoj i široj) nastavna tehnologija i kako se klasifikuje?
 49. Šta su nastavna sredstva i koje su njihove funkcije u nastavi biologije?
 50. Kako je izvršena metodička klasifikacija nastavnoh sredstava u nastavi biologije?
 51. Koji su osnovni didaktički zahtevi za primenu nastavnih sredstava?
 52. Šta su verbalna nastavna sredstva i kako se primenjuju u nastavi biologije?
 53. Šta su tekstualna nastavna sredstva i kako se primenjuju u nastavi biologije?
 54. Koja se auditivna nastavna sredstva primanjuju u nastavi biologije?
 55. Šta su vizuelna nastavna sredstva i kako se primenjuju?
 56. Koje su osnovne osobenosti dvodimenzionalnih nastavnih sredstava i kako se ona primenjuju u nastavi biologije?
 57. Koja se trodimenzionalna nastavna sredstva primenjuju u nastavi biologije i šta su njihove osnovne osobenosti?
 58. Koja se audiovizuelna nastavna sredstva primenjuju u nastavi biologije?
 59. Kako se može definisati multimedijalnost u nastavi biologije i koje su njene osnovne karakteristike?
 60. Kako se mogu ostvariti simulacije u nastavi biologije i koja je njihova uloga?
 61. Šta su manuelna,eksperimentalna i pomaćna-tehnička sredstva u nastavi biologije?
 62. Koji su osnovni metodički zahtevi za izbor i primenu nastavnih sredstava u nastavi biologije?
 63. U kakvoj su korelaciji nastavna sredstva i principi očoglednosti i kako je tekao proces implementacije ovog principa u nastavi biologije?
 64. Koje su osnovne karakteristike programiranja i pripremanja za rad?
 65. Koje su osnovne strukturalne komponente makroprogramiranja u nastavi?
 66. Šta je podefiniciji čas i kako se obavlja njegova artikulacija?
 67. Šta je mikroprogramiranje u nastavi biologije i koje su osnovne etape tog procesa?
 68. Kako se koncipira pisana priprema za čas biologije i koje su njene osnovne komponente?
 69. Koje su osnovne faze u realizaciji vaspitno-obrazovnog procesa biologije?
 70. Šta čini pripremnu fazu u realizaciji nastave biologije i koje su osnovne karakteristike tih procesa?
 71. Koje su osnovne komponente obrade novih sadržaja?
 72. Koje su karakteristike vežbamja i ponavljanja u nastavi biologije?
 73. Šta se podrazumeva pod evidencionim postupcima i koja je nihova uloga u nastavi biologije?
 74. Šta jo ocenjivanje i koji su osnovni olici ocenjivanja u nastavi biologije?
 75. Koji su osnovni kriterijumi za definisanje testova znanja I koji se sve oblici testova mogu primeniti u nastavi biologije?
 76. Na koji način se ostvaruje korelacija izmađu procesa evidentiranja i ocenjivanja u nastavi biologije?
 77. Koje su osnovne karakteristike nastavničkog poziva i poželjne osobine kod nastavnika biologije?
 78. Koje se metode vaspitanja mogu primeniti u nastavnom procesu biologije?
 79. Kako se može sprovoditi istraživanje u nastavi biologije?
 80. Zašto je značajno sprovoditi istraživanja u nastavi biologije?
 81. Koje su osnovne etapeistraživanja u nastavi biologije?
 82. Šta se podrazumeva pod inovacijom u nastavi biologije?
 83. Koji postupci čine planiranje i primenu inovacija?
 84. Šta treba da sadrži godišnji plan inovacija?
 85. Šta sadrži idejni i tehnički projekat inovacije?
 86. Šta su domaći zadaci i koja je njihova uloga u nastavi biologije?
 87. Koja je uloga biološke i ekološke sekcije u školi?
 88. Kako se izrađuju i održavaju nastavna sredstva (zoološke i botaničke zbirke) za nastavu biologije?
 89. Po kom sistemu se sprovode takmičenja iz biologije i u čemu se ogleda funkcija nastavnika u tom procesu?
 90. Koji su objekti od kulturnog, biološkog, i nacionalnog značaja pogodni za posećivanje u okviru nastavnih i vannastavnih aktivnosti učenika i zašto?
 91. informaciono-ilustrativna nastava biologije.
 92. Egzemplarna nastava biologije
 93. Individualizovana nastava biologije
 94. Mentorska nastava biologije
 95. Programirana nastava
 96. Problemska nastava
 97. Mikro nastava
 98. Timska nastava
 99. Rad u parovima u nastavi biologije
 100. Grupni rad u nastavi biologije
 101. Individualni rad u nastavi biologije
 102. Frontalni rad (oblik rada ) u nastavi biologije

 

 

 

Literatura:

Stanisasvljević Jelena- Prazantacije sa predavanja iz Metodike nastave biologije (šk.2007/2008.god.)

Žderić M. i Radonjić S. (1993.) Metodika nastave biologije, Pobjeda, Podgorica, 370 str.

Radonjić S. i Bašić M. (1992.) Metodika nastave biologije, Pobjeda, Podgorica, 280 str.

 
< Prev   Next >

Uloguj se na sajt


Lost Password?
© 2016 www.biolozi.net
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.